Symptomen kunnen worden gezien als een waarschuwing van het menselijk lichaam. Ze geven aan dat er iets aan de hand is. Het kan wijzen op klein lichamelijk probleem maar ook op een levensbedreigende situatie. Een symptoom is een aanwijzing eens goed naar je lichaam te kijken en te kijken wat er aan de hand zou kan zijn. Het is goed om te weten welke symptomen bij een levensbedreigende ziekte horen. Zodat je weet hoe te handelen als dit voor mocht komen. In de meeste gevallen zal er niets ernstig aan de hand zijn. Toch is belangrijk signalen van je lichaam serieus te nemen. Denk niet, het zal wel niets zijn. Zoek de symptomen op en kijk of er ook niets aan de hand is. Als je twijfelt of je voelt niet prettig bij de informatie, raadpleeg dan een huisarts. In alle gevallen geldt, beter een keer te veel naar de huisarts dan een keer te weinig.

Veel voorkomende symptomen

Veel symptomen komen voor bij meerdere al of niet ernstige ziektes. Zoals extreme vermoeidheid. Dit komt voor bij vele soorten ziektes. Denk niet meteen het ergste, als voorbeeld; extreme vermoeidheid komt voor bij diabetes of een auto-immuun ziekte die beiden behoorlijk ernstig zijn en waarvoor medische behandeling nodig is. Het komt echter ook voor bij een gebrek aan vitamine D, dat zonder al te veel problemen snel te verhelpen is. Daarom is het zaak, alle symptomen op een rijtje te zetten, na te gaan welke medische oorzaak er aan ten grondslag kan liggen en dan bij twijfel een arts te raadplegen.

Symptoom spraak probleem kan wijzen op een ernstig probleem

Symptomen die je zeker niet moet negeren, zijn plotselinge verlammingsverschijnselen in je gezicht of in armen en benen. Als je moeilijk uit je woorden kan komen en vreemde tintelingen hebt in je armen of benen kan dit wijzen op een beroerte. Er zijn meer ziektes die plotselinge verlammingsverschijnselen kunnen geven, maar welke ziekte dan ook. Bij plotselinge verlammingsverschijnselen is een bezoek aan een arts wenselijk.

Symptoom pijn in de borst niet negeren

Een ander symptoom dat je niet moet negeren is een druk op de borst met uitstraling naar de arm. Pijn in de nek of kaken, misselijkheid, duizelig en een beroerd gevoel horen bij een hartinfarct. Deze symptomen zijn overigens vooral bij mannen bekend. Bij vrouwen komt de extreme pijn en druk op de borst vaak niet voor. Die hebben vaak vage klachten die zowel door de vrouwen als de huisarts niet worden herkend als zijnde een hartfalen.

Symptoom afvallen zonder oorzaak is dat erg

Een symptoom dat je ook niet moet negeren is extreem gewichtsverlies. Hoe fijn het ook lijkt dat je afvalt zonder moeite, dit afvallen zonder aanwijsbare oorzaak kan wijzen op een mogelijk (ernstig) medisch probleem, zoals problemen met de schildklier of ziekte van Lyme en in het ergste geval ook op kanker. Niet iedereen heeft dezelfde symptomen en ook niet allemaal in hevige mate. Bij een van bovengenoemde symptomen is het raadzaam een huisarts te raadplegen, ook bij twijfel.